Opieka domowa w okresie pandemii


 

Projekt: Opieka domowa w okresie pandemii Covid-19: Skutki ograniczeń ruchu międzynarodowego dla rodzin w Niemczech i opiekunek z Europy Środkowo-Wschodniej

Początek projektu: 01.05.2020

Koordynatorzy: Prof. Dr. Magdalena Nowicka, Dr. Niklas Harder

Pracownicy: Susanne Bartig, Theresa Schwass

We współpracy z Kamilem Matuszczykiem (Uniwersytet Warszawski)

 


 

Opis projektu

Gospodarstwa domowe w Niemczech coraz częściej korzystają z pomocy opiekunek z Europy Środowo-Wschodniej, w tym przede wszystkim z Polski. Opiekunki te często pracują w transnarodowym systemie rotacyjnym, to znaczy takim, w którym dwie albo więcej osób na przemian przebywa w Niemczech opiekując się osobą starszą. Związane jest to z jednej strony z regulacjami prawnymi (delegowanie pracowników), z drugiej zaś strony wynika z obciążeń psychiczno-fizycznych związanych z pracą opiekuna w systemie 24 godzinnym. Pandemia COVID-19 związana jest z różnymi ograniczeniami mobilności, m.in. z tymczasowym zamknięciem granic państwowych. Wprowadzone środki walki z pandemią nie pozostają bez wpływu na opiekę domową osób starszych. Niniejszy projekt ma na celu oszacowanie skutków pandemii na system opieki domowej z udziałem migrantek i migrantów w Niemczech zarówno dla gospodarstw domowych, jak opiekunek oraz opiekunów i ich gospodarstw domowych w Polsce. Przedmiotem badania są również możliwe zmiany systemowe w zakresie opieki domowej, m.in. strategie instytucji, regulacje prawne, itd..

Badanie obejmuje trzy bloki tematyczne:

 

Sytuacja gospodarstw domowych w Niemczech:

  • Organizacja opieki domowej przed wybuchem pandemii
  • Wpływ (tymczasowego) zamknięcia granic na organizację opieki w gospodarstwie domowym
  • Sposoby postępowania z ryzykiem epidemiologicznym i wprowadzonymi praktykami dystansu społecznego
  • Plany związane z modelem opieki w przyszłości

 

Sytuacja opiekunek i opiekunów oraz ich gospodarstw domowych w kraju zamieszkania:

  • Dotychczasowa organizacja pracy i gospodarstwa domowego
  • Zmiany związane z pandemią, m.in. zamknięciem granic, zachowywanie dystansu społecznego
  • Wpływ pandemii i ewentualnej zmiany sytuacji na rynku pracy na gospodarstwo domowe opiekunek i opiekunów
  • Plany migracyjne/zawodowe na przyszłość

 

Oprócz sytuacji gospodarstw domowych oraz opiekunek i opiekunów w projekcie uwaga skupiona jest także na zmiany systemowe. W tym celu prowadzone będą wywiady z ekspertami oraz z przedstawicielami agencji pośredniczących w zatrudnianiu pracowników z Polski w Niemczech.

 


Methodologia projektu

 

Niniejszy projekt opiera się na modułach badawczych, które są ze sobą powiązane, w tym każdym moduł służy zarówno generowaniu danych i wiedzy, jak i studium wykonalności następnego modułu. Zaplanowane są następujące moduły:

Moduł 1: Telefoniczne Wywiady ekspercie oraz wywiady z wybranymi agencjami w Polsce i w Niemczech

Moduł 2:Ankieta Computer-Assisted Web Interview (CAWI) z opiekunkami i opiekunami z Polski

Moduł 3: Ankieta CAWI z gospodarstwami domowymi w Niemczech

Moduł 4: Ankieta CAWI  z gospodarstwami domowymi w Polsce

Moduł 5: Ponowne badanie CAWI gospodarstw domowych i opiekunów i opiekunek

mehrweniger